Optimalizace trati Plzeň - Stříbro

Číslo projektu: CCI 2005/CZ/16/C/PT/001
Místo realizace: Plzeňský kraj
Přesné místo realizace: NUTS II Jihozápad, NUTS III Plzeňský CZ032
Koridor: 3
Datum zahájení projektu: 1. duben 2006
Datum ukončení projektu: 1. leden 2009
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti 2004 - 2006
Celkové schválené náklady projektu: 130,207,592 €   ( 3,966,484,067 Kč )
Schválený příspěvek EU: 79,426,631 €   ( 0 Kč )
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Stavební dozor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Zhotovitel: Sdružení Západní expres: OHL ŽS,a.s., SUBTERRA a.s., SKANSKA DS a.s, LEONHARD WEISS GmbH
Zhotovitel projektu stavby a autorský dozor: SUDOP Praha a.s.
Datum schválení projektu: 27. prosinec 2005
Projekt schválil/(a): Evropská komise
Č.j. vydání Rozhodnutí: K(2005)6041

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC