Optimalizace traťového úseku Zábřeh na Moravě - Krasíkov

Číslo projektu: 2002/CZ/16/P/PT/013
Místo realizace: Pardubický kraj, Olomoucký kraj
Koridor: 2, 3
Datum zahájení projektu: 1. duben 2004
Datum ukončení projektu: 1. leden 2007
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti 2004 - 2006
Celkové schválené náklady projektu: 113,540,398 €   ( 3,633,292,736 Kč )
Schválený příspěvek EU: 72,779,814 €   ( 2,328,954,048 Kč )
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Stavební dozor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Zhotovitel: Sdružení Zábřeh-Krasíkov(Stavby silnic a želenic a.s., Subterra a.s. a Metrostav, a.s,)
Zhotovitel projektu stavby a autorský dozor: SUDOP Praha a.s.
Supervize: Babtie Group
Datum schválení projektu: 25. březen 2004
Projekt schválil/(a): Evropská komise
Č.j. vydání Rozhodnutí: 2002/CZ/16/P/PT/013

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC