Bezbariérový přístup v ŽST Prostřední Žleb a přístupový chodník k nástupišti

Číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000777
Místo realizace: Ústecký kraj
Přesné místo realizace: Děčín
Datum zahájení projektu: 15. únor 2017
Datum ukončení projektu: 20. říjen 2017
Zdroj financování EU: ERDF
Celkové schválené náklady projektu: 6 249 508 Kč
Schválený příspěvek EU: 5 205 321 Kč
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Zhotovitel: PEDASTA, dopravní stavby, s.r.o.
Projekt schválil/(a): MMR
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1 - Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
: 18. duben 2017

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC