Brno - 1. část odstavného nádraží, I. etapa

Cílem stavby je vybudování samostatného technologického provozního celku v lokalitě žst. Brno - Horní Heršpice. V rámci přestavby celého železničního uzlu Brno.

Obsahem 1. části stavby odstavného nádraží je vybudování nezbytně nutných zařízení pro čištění, údržbu a opravy osobních vlakových souprav a elektrických jednotek (komplexní vybudování nových kolejí pro venkovní i vnitřní čištění vagónů, haly pro provozní ošetření, údržbu a opravy vozů a el. jednotek. Umístění stavby je voleno tak, aby bylo umožněno plné využití areálu jak při stávající poloze osobního nádraží, tak při jeho budoucí odsunuté poloze. Propojení se železniční sítí je navrženo přes stávající odstavná A, B, F a také z jižního zhlaví žst. Brno dolní nádraží.

Z důvodu financování a realizace byla rozhodnuto o etapizaci (na 3 etapy) schválené přípravné dokumentace.

Obsahem 1. etapy je halový umývač vozových skříní a přiměřená část objektů s ním související. Umývač je umístěn na koleji číslo 208 a bude po dokončení ihned v provozu i při současné podobě žel. uzlu. Pro jeho provoz je ve stavbě navržen alespoň minimální počet obslužných kolejí a kolejí spojovacích pro napojení na odstavné nádraží. A, B a F a do všech kolejí hlavního nádraží. Kapacita halového umývače je minimálně 200 vozů za 24 hodin.

Ve stavbě bude realizováno jednak technologické kolejiště pro obsluhu myčky, odstavné kolejiště a napojení odst. nádraží B. (Svršek nový typ S 49 na betonových pražcích.) Dále v této stavbě bude z důvodu výstavby haly myčky realizována přeložka nákladního průtahu v úseku žst. Brno dolní nádraží - žst. Modřice a z důvodu napojení  technologického kolejiště na odstavná nádraží A, B a F a jeho propojení s hlavním nádražím také úpravy kolejí č. 1 a 2 trati žst. Modřice - žst. Brno H. Heršpice a některých kolejí ve směru žst. Brno jih a žst. Brno dolní nádraží.

Kolejové úpravy v žst. Brno H. Heršpice mají dočasný charakter s cílem zapojení do výtažné koleje myčky a propojení do odstavného A a F. K celkové rekonstrukci žst. Brno H. Heršpice dojde v dalších etapách přestavby železničního uzlu Brno. K dalším kolejovým úpravám dojde při výstavbě a rekonstrukci mostních konstrukcí. Na základě geotechnického a geologického průzkumu  bude provedena sanace železničního spodku včetně odvodnění.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC