Brno - 1. část odstavného nádraží, I. etapa

Kapacitní údaje

Rozsah stavby na jednotlivých tratích

 • Trať č. 250 úsek Břeclav - Brno km 139,448 až 141,515, tj. 2,067 km
 • Trať č. 240 úsek Střelice - Brno km 151,910 až 153,591, tj. 1,681k m
 • Nákladový průtah km 0,0 až 2,282, tj. 2,282 km

Železniční svršek

 • Zřizovano kolejí typ UIC 60 - 4614 m a 4348 m
 • Zřizovano kolejí typ S 49 - 9 184 m a 8 192m
 • Koleje typ R 65, S 49 regenerované - 1 747 m a 1 704 m
 • Výhybky UIC 60 - 16 ks a 16 ks
 • Výhybky S 49 - 27 ks a 26 ks

Mosty a umělé stavby

 • Železniční mosty rekonstruované - 3 ks a 3 ks
 • Železniční mosty nové - 9 ks a 9 ks
 • Podchody - 2 ks a 2 ks
 • Silniční mosty - 2 ks a 1 ks
 • Opěrné zdi - 1 691 m a 942 m

Sdělovací zařízení a DŘT

 • Datový server - 1 ks a 8 ks
 • Počet kamer průmyslové televize - 9 ks a 6 ks
 • Hodiny - 61 ks a 3 ks
 • Doplnění DŘT a řídícího systému - 1 ks a 1 ks
 • Podružná stanice RTU - 6 ks a 10 ks
 • Doplnění podružné stanice RTU - 3 ks a 3 ks

Zabezpečovací zařízení

 • Dopravny s novým SZZ elektronickým 3. kategorie - 2 ks a 2 ks
 • Dopravny s upraveným stávajícím SZZ reléovým 3. kategorie - 1 ks a 1 ks
 • Dopravnys upraveným stávajícím zab. zař 2. kategorie - 1 ks a 1 ks
 • Výměnový elektromotorický přestavník - 73 ks a 54 ks

Silnoproudá zařízení a trakční vedení

Trafostanice 22/0,4

 • Nová - 4 ks a 6 ks
 • Rekonstruovaná - 2 ks a 1 ks
 • Pro napájení zab. zař. - 1 ks a 1 ks
 • Pro napájení EOV 11 - ks a 4 ks

Rozvodna nn

 • Rekonstruovaná - 2 ks a 2 ks
 • Nová - 7 ks a 2 ks

Eelektrické předtápěcí zařízení

 • TR 25/3 kV - 3 ks a 0 ks
 • Předtápěcí stanoviště - 10 ks a 0 ks

Další zařízení

 • Elektricky vyhřívané výhybky - 48 ks a 35 ks
 • Osvětlovací věž 20 m - 2 ks a 0 ks
 • Osvětlovací stožár 12 až 14 m - 94 ks a 48 ks
 • Nové trakční vedení - 24600 m a 24500 m
 • Trolejové vedení v budovách - 1 200 m a 0 m
 • Napájecí a zpětné vedení - 19 100 m a 12 500 m
 • Úpravy stávajícího trakčního vedení - 3 800 m a 1 800 m

Pozemní objekty a komunikace

 • Zpevněné plochy a komunikace - 34 490 m2 a 24 326 m2
 • Novostavby - 367 214 m3 a 15 083 m3
 • Adaptace stávajících prostor - 480 m2 a 243 m
 • Demolice - 18 180 m3 a 10 682 m3
 • Protihlukové stěny - 1 410 m a 1 177 m

Potřeba energií

 • Elektrická energie z distribučního rozvodu ČD - 5 540 MWh/rok a 2 628 MWh/rok

Napájení z trakční soustavy

 • Pro zab. zař. - 280 MWh/rok a 525 MWh/rok
 • Pro EOV - 42 MWh/rok a 29 MWh/rok
 • Pro předtápěcí zařízení - 7850 MWh/rok a 0 MWh/rok

Potřeba tepla

 • Ústřednví vytápění - 12980 GJ/rok a 9 630 GJ/rok
 • Ohřev TUV - 10000 GJ/rok a 8 540 GJ/rok
 • Vzduchotechnika - 260 GJ/rok a 260 GJ/rok

Další energie

 • Spotřeba zemního plynu - 865 000 m3/rok a 306970 m3/rok
 • Pitná voda - 70620,2 m3/rok a 25 568,3 m3/rok

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC