CDP Přerov

Novostavba budovy CDP Přerov je pětipodlažní dům s centrální schodišťovou halou. Po obou delších stranách budou rozmístěny řídící sály a kanceláře. Novostavba domu je navržena jako monolitický železobetonový skelet o pěti podlažích v základní modulové osnově 7,35x8,25 metru, v části kanceláří 4,8 x 8,25 a s konstrukční výškou 3,6 (4,0) m. Střecha domu bude plochá, dvouplášťová s fasádou a s keramickým obkladem. V prvním a druhém nadzemním podlaží bude zázemí, přičemž technologie bude umístěna ve 2. NP, vzhledem k zátopovému území.

V hale je hlavní jednoramenné schodiště, výtah a další osvětlovací otvory přes čtyři podlaží, strop v tomto místě nad 1. NP je sklobetonový. Ve střeše nad schodištěm a prosvětlovacím otvorem jsou dva světlíky. Chodba je prosvětlena světlíky a prosklenou stěnou s dveřmi na otevřené únikové schodiště. V čele haly při hlavní fasádě jsou denní místnosti.

Řídící sály

Půdorysný rozměr 6,9 x 8,0 m, světlá výška 3,6 m s výškově členěnou podlahou ve třech úrovních á 0,3 m. Okna jsou v boční stěně sálů, mezi okny jsou prostorné vertikální instalační šachty 0,75 x 3,6 m, kde bude vedena vzduchotechnika, topení a veškerá elektroinstalace. Mezi řídícími panely VEZO bude obslužná ulička šířky 0,9 m.

Hlavní vstup do budovy je v severní fasádě z předprostoru při Tovární ulici. Ve východní fasádě přiléhající ke dvoru jsou vjezdy do čtyř garáží a vstupy do technických prostor. V západní fasádě směrem ke kolejišti je vstup do dílny údržby, kotelny a strojovny. Na jižní fasádě je zavěšené požární únikové schodiště s napojením na povodňovou lávku vedoucí nad hladinou povodňové vody na drážní těleso. Tak bude umožněn přístup a provoz budovy i v případě zatopení 1. NP.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC