Průjezd železničním uzlem Kolín

V roce 1993 byla zahájena modernizace I. tranzitního železničního koridoru vedoucího ze státní hranice SRN přes Děčín, Prahu, Kolín, Pardubice, Brno a Břeclav na státní hranici s Rakouskem.

V souvislosti z modernizací I. koridoru je též třeba postupně rekonstruovat a modernizovat železniční stanice a uzly ležící na tomto koridoru, které však vzhledem ke svým specifickým podmínkám nejsou součástí, a to alespoň v rozsahu průjezdu koridoru těmito stanicemi a uzly. Cílem je zajistit splnění návazných parametrů modernizované trati: Prostorovou průchodnost UIC GC, traťovou třídu zatížení UIC D4, úpravu geometrických parametrů koleje pro provoz jednotek s naklápěcími skříněmi a odstranění rychlostních propadů.

Návrh průjezdu železničním uzlem Kolín zabezpečuje dosažení požadovaných parametrů pro průjezd po trati Česká Třebová - Praha mezi již realizovanými stavbami Kolín - Přelouč a Poříčany - Kolín. Navrhuje se zmírnění stávajícího rychlostního propadu (v obou směrech ze 160 km/h v současnosti na 50 km/h, nově na 120 km/h) a dosažení rychlosti pro vozidla s naklápěcími skříněmi 155 až 160 km/h. Dosažené rychlostní parametry jsou limitovány stávajícími nezlepšitelnými stísněnými poměry a se snahou omezit zásahy do kolejiště mimo 1. a 2. kolej na minimum.

Součástí stavby jsou i úpravy podle vyhlášky č. 369/2001 Sb. umožňující užívání stavby osobám se sníženou schopností pohynu a orientace.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC