Revitalizace trati Břeclav - Znojmo

Předmětem žádosti je stavba Revitalizace trati Břeclav-Znojmo,jedná se o revit. trati v úseku Boří les (mimo)-Valtice (včetně) v rámci trati Břeclav-Znojmo.Na stavbu bude navazovat stavba Revitatlizace trati Břeclav-Znojmo, 2. stavba, u které se jedná o stavební opatření v úseku Valtice-Mikulov (včetně),na kterou bude zpracovaná samostatná žádost o podporu. Veškeré informace v žádosti se týkají pouze předmětné stavby, pouze některé přílohy jako jako ZP a EH jsou pro obě stavby jako celek.

Cíle projektu jsou v souladu s prioritní osou 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu a v souladu se specifický cílem 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy. Hlavními cíli projektu jsou: - dosažení zvýšené traťové rychlosti (až na 120 km/h),

                                                         - dosažení třídy zatížitelnosti D4 a průjezdného průřezu Z-GC.

S těmito cíli dále souvisí zvýšení kultury cestování, zvýšení komfortu cestujících pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace (včetně osob cestujících s malými dětmi a objemnými zavazadly), zvýšení bezpečnosti vlakové dopravy a racionalizace provozu na železniční dopravní cestě na trati Břeclav - Znojmo v úseku Boří les - Valtice.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC