Zvýšení traťové rychlosti v úseku Brno - Slatina - Blažovice

Stavba je svým charakterem rekonstrukcí stávající železniční trati ve stávajícím tělese dráhy. Stavba je umístěna na dvoukolejné celostátní trati Blažovice - Brno hl.n. č. 318A (dle TTP), č. 340 (dle KJŘ) v úseku Šlapanice - Brno-Slatina. Trať je elektrifikována střídavou trakcí 25 kV, 50 Hz. Současná traťová rychlost v úseku stavby je 80 km/h (Brno-Slatina [ZV] od km 7,004 do km 15,587 [ZV] Blažovice), zábrzdná vzdálenost je 700 m, traťová třída zatížení je C3. Cíle projektu jsou v souladu s prioritní osou 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu a v souladu se specifický cílem 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy.

Hlavními cíli projektu jsou:

- dosažení zvýšené traťové rychlosti (až na 115 km/h),

- dosažení třídy zatížitelnosti C3 a průjezdného průřezu Z-GC.

S těmito cíli dále souvisí zlepšení jízdního komfortu zkrácením jízdních dob, vybudováním nové železniční zastávky a rekonstrukcí železniční stanice pro potřeby osobní dopravy, zvýšení komfortu cestujících pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace (včetně osob cestujících s malými dětmi a objemnými zavazadly), vybudování informačního systému a zvýšení bezpečnosti vlakové dopravy instalací nového traťového zabezpečovacího zařízení.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC