Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice, část v km 332,200 - 333,076, II. fáze

Číslo projektu: CZ.04.1.41/0.0/0.0./16_006/0000030
Místo realizace: Moravskoslezský kraj
Datum zahájení projektu: 1. březen 2016
Datum ukončení projektu: 15. březen 2017
Zdroj financování EU: Evropské strukturální investiční fondy (ESIF)
Celkové schválené náklady projektu: 227 519 319 Kč
Schválený příspěvek EU: 115 774 231 Kč
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Datum schválení projektu: 14. listopad 2016
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1
Specifický cíl: 1.1

 

Recepce GŘ (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(v pracovní době Po-Pá)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC