Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Stavba "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice" je liniovou stavbou a je součástí evropské železniční sítě TEN-T v souladu s Rozhodnutím Evropského parlamentu a rady č. 661/2010/EU o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě. Stavba "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice" je zařazena dle územně plánovací dokumentace mezi veřejně prospěšné dopravní stavby, při níž dojde k modernizaci resp. optimalizaci úseku železniční tratě, která je součástí III. želez. koridoru. Cíle projektu jsou v souladu s prioritní osou 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu a v souladu se specifický cílem 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy. Cílem stavby "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice" je zejména zavedení prostorové průchodnosti pro ložnou míru UIC GC, dosažení traťové třídy o zatížení D4 UIC (nápravový tlak 22,5 t), dosažení rychlosti do 120 km/h pro vlaky nákladní dopravy a do 160 km/h pro vlaky osobní dopravy, s umožnění nasazení vozidel s naklápěcí technikou. Toto se netýká úseku od km 326,220 až km 333,076, kde optimalizace trati ve smyslu kolejových úprav neproběhne z důvodu nedozněných účinků důlní činnosti. Realizací stavby dojde ke zvýšení bezpečnosti a komfortu jízdy a zvýší se spolehlivost dopravní cesty.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC