DOZ Mikulovice - Jeseník

Číslo projektu: CZ.04.1.41/0.0/0.0./15_001/0000037
Místo realizace: Olomoucký kraj
Datum zahájení projektu: 1. únor 2016
Datum ukončení projektu: 31. květen 2017
Zdroj financování EU: Evropské strukturální investiční fondy (ESIF)
Celkové schválené náklady projektu: 305 889 978 Kč
Schválený příspěvek EU: 197 973 379 Kč
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Datum schválení projektu: 22. březen 2017
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1
Specifický cíl: 1.1

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC