Zvýšení traťové rychlosti v úseku Golčův Jeníkov – Čáslav

Traťový úsek Golčův Jeníkov - Čáslav je součástí dráhy celostátní, leží na trati zařazené do Evropského železničního systému TEN-T s charakterem mimokoridorová trať hlavních tahů celostátní dráhy. Většina prvků železniční tratě je na hranici fyzické a morální životnosti nebo i za ní. Sjízdnost železniční tratě se daří udržovat jen za cenu vysokých nákladů. Modernizací úseku bude naplněn jeden ze specifických cílů Operačního programu Doprava - výstavba a modernizace sítě TEN-T a sítí navazujících. Realizací stavby dosáhnou prvky železniční tratě na současně požadovanou úroveň a bude zajištěna především spolehlivost provozu, sníží se náklady na údržbu. Současně dojde ke zvýšení rychlosti na 100 - 130 km/hod pro běžné vlaky a na 120 - 140 km/hod pro naklápěcí soupravy, ke zkrácení jízdních dob, a tím k pozvednutí atraktivity železniční dopravy pro zákazníky. Předpokládanými výsledky projektu jsou dosažení shody s politikou EU týkající se udržitelného růstu a zlepšení stavu životního prostředí, zlepšení konkurenční pozice železnice pro národní a tranzitní dopravy osob a zboží následkem snížení přepravní doby a zvýšení přepravní kapacity, snížení provozních nákladů a nákladů na údržbu. Pro cestující veřejnost implementace projektu přinese zlepšení bezpečnosti prostřednictvím moderního zabezpečovacího zařízení, sníženou přepravní dobu pro všechny cestující, snadnější a bezpečnější přístup k vlakům (zvýšená nástupiště přizpůsobená i pro cestující sesníženou pohyblivostí). Pro speditéry a přepravce implementace projektu přinese zvýšení nákladové kapacity. A v neposlední řadě, lidem žijícím podél koridoru a veřejnosti implementace projektu přinese snížení hladiny hluku z provozu vlaků eliminaci některých hlučných konstrukcí (především výměna opotřebovaného železničního svršku) a možný přesun ze silniční dopravy na železnici.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC