Zvýšení traťové rychlosti v úseku Golčův Jeníkov – Čáslav

Popis prací na projektu od 06/2016 – 05/2017

červen 2016

zahájení předání staveniště

červenec 2016

ukončení předání staveniště
vytýčení obvodu stavby
přípravné práce, budování zařízení staveniště
betonáž základů trakčních podpěr

srpen 2016

přeložky sdělovacích kabelů
odstraňování mimolesní zeleně u TK 2
skrývání ornice
betonáž základů trakčních podpěr
přípravné práce na reléových domcích u přejezdů

září 2016

zahájení výluky TK 2, demontáž žel. svršku, návěstidel a vystrojení trati, traťových bodů AVV
práce na žel. spodku TK 2 vč. odvodnění
demontáž stávajícího nástupiště v zast. Horky u Čáslavi
demolice propustků
zřizování pažení u mostu, propustků a žel. přejezdů, provádění stabilizace štěrkového lože pryskyřicí
demontáž původní troleje, podpěr a jejich základů u TK 2
betonáž základů trakčních podpěr, osazování podpěr a bran
přeložky sdělovacích a zabezpečovacích kabelů
práce na zab. zařízení žel. přejezdů (kabeláže, výkopové práce)
osazování reléových domků u přejezdů
provádění ochrany inž. sítí

říjen 2016

pokračovala výluka TK 2
práce na žel. spodku TK 2 vč. odvodnění
předštěrkování dokončených úseků, zahájení pokládky koleje
výstavba nástupiště v zast. Horky u Čáslavi v odsunuté poloze
výstavba nových propustků, rekonstrukce mostu
odstranění přejezdových konstrukcí v km 270,150, 271,881, 275,224
výstavba trakčních podpěr, převěšování troleje na nové TP, odstraňování starých podpěr
úpravy v místnosti měničů v žst. Čáslav pro osazení technologie TZZ, přepojení do provizorního rozvaděče
přepojování a aktivace napájení 6kV v nočních výlukách

listopad 2016

rekonstrukce a zprovoznění žel. přejezdů
dokončení prací na žel. spodku, zřízení nového svršku UIC 60, svařování bezstykové koleje, směrová a výšková úprava koleje do předepsané geometrie
osazení výstroje trati, traťových bodů AVV
dokončení nástupiště v zast. Horky u Čáslavi v odsunuté poloze, osazení mobiliáře
aktivace TZZ (osazení návěstidel, aktivace autobloku, zapojení přejezdového ZZ do TZZ, připojení na SZZ v Čáslavi a G. Jeníkově)
dokončování a zprovoznění nového trakčního vedení vč. regulace
dokončovací práce na propustcích a mostu
úpravy v místnosti měničů v žst. Čáslav pro osazení technologie TZZ
ukončena výluka TK 2

prosinec 2016

dokončovací práce – terénní úpravy, spojkování sdělovacích kabelů
kácení mimolesní zeleně u TK 1

leden 2017

výstavba základů trakčních podpěr u TK 1, osazování TP
spojkování sdělovacích kabelů

únor 2017

výstavba základů trakčních podpěr u TK 1, osazování TP
práce na kolejových obvodech v žst. Čáslav

březen 2017

práce na kolejových obvodech v žst. Čáslav a Golčův Jeníkov + jejich aktivace
betonáž základů trakčních podpěr, osazování podpěr a bran
zahájení výluky TK 1
demontáž původní troleje, podpěr a jejich základů u TK 2
demontáž žel. svršku, návěstidel a vystrojení trati, traťových bodů AVV
práce na žel. spodku TK 1 vč. odvodnění
demolice propustků, zahájení výstavby nových, zahájení prací na mostu
demontáž nástupiště v zast. Horky u Čáslavi

duben 2017

pokračovala výluka TK 2

práce na žel. spodku TK 2 vč. odvodnění
předštěrkování dokončených úseků
výstavba nástupiště v zast. Horky u Čáslavi
výstavba nových propustků, rekonstrukce mostu
odstranění přejezdových konstrukcí v km 268,327, 268,797
výstavba trakčních podpěr, převěšování troleje na nové TP, odstraňování starých podpěr

květen 2017

dokončení prací na žel. spodku TK 2, zřízení nového svršku UIC 60, svařování bezstykové koleje, směrová a výšková úprava koleje do předepsané geometrie
rekonstrukce a zprovoznění žel. přejezdů
osazení výstroje trati, traťových bodů AVV
dokončení nástupiště v zast. Horky u Čáslavi a úprav čekárny
aktivace TZZ (osazení návěstidel, aktivace autobloku, zapojení přejezdového ZZ do TZZ, připojení na SZZ v Čáslavi a G. Jeníkově)
dokončování a zprovoznění nového trakčního vedení vč. regulace
dokončovací práce na propustcích a mostu
v místnosti měničů v žst. Čáslav v noční výluce přepojení provizorního rozvaděče do trvalého
ukončena výluka TK 1

 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC