GSM-R Plzeň - České Budějovice

Obsahem stavby je vybudování základnových stanic BTS (Basic Transceiver Station) pro zajištění nutného pokrytí železničních tratí v úseku České Budějovice - Plzeň hl.n. požadovanou úrovní signálu. Stavba bude zajišťovat mobilní telekomunikační a datovou komunikaci výhradně pro potřeby železničního provozu, zejména bude zajišťovat komunikaci s železničními vozidly jedoucími na trati Plzeň - České Budějovice. Cíle projektu jsou v souladu s prioritní osou 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu a v souladu se specifický cílem 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy. Projekt bude zajišťovat mobilní telefonní a datovou komunikaci pro potřeby železničního provozu, tj. základní hlasovou komunikaci, komunikaci s jedoucími vozidly, zasílání textových zpráv, datové služby a dále aplikace pro vytváření speciálních uživatelských skupin - posun, konference, dispečerské okruhy apod. Základním cílem projektu je pokrytí trati signálem GSM-R v kvalitě potřebné pro nasazení zabezpečovací aplikace ETCS L2, odpovídající mezinárodnímu standardu EIRENE (European Integrated Railway Radio Enhanced Network). Systém ETCS L2 umožňuje kontinuální přenos dat prostřednictvím GSM-R, který je schopen průběžné aktualizace dat přenášených mezi tratí a vlakem, což je v podmínkách smíšeného provozu a vlaků provozovaných různými rychlostmi velmi důležité, aby nedocházelo k omezování kapacity tratě. Instalace systému GSM-R v návaznosti na vybudování systému ETCS L2 tak představuje výrazný přínos pro zvýšení potenciální kapacity dopravní sítě. Provoz sítě musí být slučitelný s rádiovou komunikací používanou v mezinárodním železničním provozu. Dle platného implementačního plánu ERTMS se zavedení ETCS L2 jakožto další fáze na trati Plzeň - České Budějovice předpokládá po roce 2020.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC