Trať 149 Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně

Trať 149 Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně je regionální jednokolejná neelektrizovaná trať spojující dvě nejvýznamnější lázeňská města kraje. Je vedena v podhorském terénu s řadou umělých staveb (mosty, propustky, tunely). Cílem projektu je odstraněním propadů rychlosti zkrátit jízdní doby, zvýšit bezpečnost a spolehlivost provozu a komfort pro cestující. Účelem stavby je provedení především takových stavebních činností, které povedou ke zkvalitnění železniční infrastruktury a zvýšení traťové rychlosti v celém traťovém úseku. Výrazně se zvýší bezpečnost a komfort pro cestující a zajistí spolehlivé provozování železniční dopravy. Zvýší se kultura cestování a zatraktivní se využívání železniční dopravy pro cestující. Předpokládáme též snížení negativních vlivů na životní prostředí, zejména zatížení hlukem ze železniční dopravy.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC