Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov

Cílem stavby je zvýšení traťové rychlosti, zlepšení jízdního komfortu se zkrácením jízdních dob a rekonstrukce železniční stanice pro současné a výhledové požadavky objednavatelů osobní dopravy, zlepšení komfortu cestujících rekonstrukcí nástupišť pro bezbariérový přístup, vybudováním informačního systému a zvýšení bezpečnosti novým staničním zabezpečovacím zařízením.

Cíle projektu jsou v souladu s prioritní osou 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu a v souladu se specifický cílem 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy. Hlavními cíli projektu jsou:

- rekonstrukce železničního spodku, svršku, mostů a technologických zařízení,

- dosažení zvýšené traťové rychlosti 120 km/h (125 km/h při nedostatku převýšení I=130 m),

- dosažení třídy zatížitelnosti D4 a průjezdného průřezu Z-GC.

S těmito cíli dále souvisí zvýšení kultury cestování, zvýšení komfortu cestujících pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace (včetně osob cestujících s malými dětmi a objemnými zavazadly), vybudování informačního systému a zvýšení bezpečnosti novým staničním zabezpečovacím zařízením.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC