Revitalizace tratě Louny - Lovosice

Trať zajišťuje spojení hromadnou dopravou do správního a hospodářského centra Ústeckého kraje. Stavba je situována na tělese stávající železniční trati Louny - Lovosice. Stavba je umístěna zejména na stávajících drážních pozemcích. Stavbou nedochází ke změně umístěny dráhy v území. Úpravy zvýší bezpečnost na trati, zvýší maximální možnou rychlost vlaků a sníží provozní náklady. Zvýší se rovněž průchodnost tratě. Výhledový stav dopravy předpokládá zavedení dalších dvou párů spěšných vlaků. Cíl projektu Revitalizace tratě Louny - Lovosice navazuje na požadavky koncepce dopravy Ústeckého kraje, v jehož zájmu je zavedení spěšných vlaků z Loun, které jsou lokálním centrem v jižní části Ústeckého kraje do krajského města Ústí nad Labem, které je významným zdrojem pracovních příležitostí. Zároveň dojde odstraněním propadů rychlosti na železničních přejezdech a zvýšení traťové rychlosti ke zkrácení cestovních dob v úseku Louny - Lovosice.Železniční trať bude nově dálkově řízena z dispečerského pracoviště v ŽST Lovosice. Dojde k rekonstrukci 23 ks železničních přejezdů.

Předpokládané hodnoty:

- Zkrácení jízdní doby osobních vlaků Lovosice - Louny/zpět o 23/26 minut.- Odstranění prostojů vlaků v Libochovicích.

- Zavedení přímých spěšných vlaků Louny - Ústí n. L. s jízdní dobou 60 min.

- Zkrácení průměrných intervalů na rameni Lovosice - Ústí n. L. ve směru přepravní špičky.

- Dosažení přípojů z Loun, Libochovic a Lovosic v Ústí n. L. do Děčína a Německa, resp. z Lovosic směr Teplice, Most, Cheb (vždy jednosměrně ráno tam a odpoledne zpět v pracovní dny).

- Zvýšení kapacity jako důsledek zkrácení jízdních dob a moderního zabezpečovacího zařízení v železničních stanicích na trati.

- Alespoň dílčí úspora personálních nákladů.

- Zvýšení bezpečnosti silniční dopravy (rekonstrukce a nové přejezdové zabezpečovací zařízení).

- Zvýšení bezpečnosti železniční dopravy (rekonstrukce, resp. zřízení zabezpečovacího zařízení).

- Zvýšení bezpečnosti cestující veřejnosti, zajištění přístupu osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a zvýšení kultury cestování (rekonstrukce nástupišť).

- Stavba Revitalizace vedle svých přímých benefitů (viz výše) je dále koncipována tak, aby bylo možné bez zmařených nákladů navázat dalšími stavbami v budoucnosti v případě potřeby.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC