Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Nymburk a SpS Poříčany, II. fáze

Předmětem projektu je výstavba nové trakční napájecí stanice (TNS) systému 3 kV DC s rezervovaným příkonem 15,6 MW a jmenovitým výkonem 6,409 MVA, včetně navazujících rozvodů vn a nn a připojení na trakční vedení. Pro potřeby dálkového dozoru a řízení z elektrodispečinku Praha bude instalována dálková řídící technika a sdělovací zařízení. V rámci projektu bude zřízena i spínací stanice 3kV DC v žst. Poříčany pro zlepšení provozních stavů napájení trakčního vedení a zvýšení propustnosti 1. TŽK.

Cíle projektu jsou v souladu s prioritní osou 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu a v souladu se specifický cílem 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy.

Cíle projektu jsou:

  • zvýšení propustnosti trati,
  • umožnění oboustranného napájení trakčního vedení,
  • zvýšení výkonu a spolehlivosti napájení trakčního vedení,
  • odstranění nutnosti odklánět vlaky po objízdné trase,
  • zkrácení přepravní doby,
  • zajištění dálkového řízení provozu z dispečerského stanoviště,
  • zvýšení hospodárnosti provozu

 

Jedná se o fázovaný projekt, ve kterém byla I. fáze spolufinancována Evropskou unií v rámci OPD 2007-2013 a II. fáze v rámci OPD 2014-2020.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC