Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna

Stavba je zařazena jako akce na revitalizaci trati v úseku Zastávka u Brna - Okříšky (mimo) v rámci trati Brno - Jihlava. Cílem revitalizace je především zlepšení jízdního komfortu, zvýšení traťové rychlosti se zkrácením jízdních dob a přepravních časů vlivem rekonstrukce železničních stanic a zastávek, zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech, zlepšení komfortu cestujících zřízením nových nástupištních přístřešků a zvýšení bezpečnosti provozu novým moderním zabezpečovacím zařízením.

Cíle projektu jsou v souladu s prioritní osou 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu a v souladu se specifický cílem 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy. Hlavními cíli projektu jsou: - dosažení zvýšené traťové rychlosti (až na 100 km/h při nedostatku převýšení I=130 m), - dosažení třídy zatížitelnosti D4 a průjezdného průřezu UIC-GC. S těmito cíli dále souvisí zvýšení kultury cestování, zvýšení komfortu cestujících pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace (včetně osob cestujících s malými dětmi a objemnými zavazadly), zvýšení bezpečnosti vlakové dopravy a racionalizace provozu na železniční dopravní cestě na trati Brno - Jihlava v úseku Zastávka u Brna - Okříšky (mimo).

 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC