Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Ostrov nad Oslavou - Žďár nad Sázavou

Stavba se nachází v km cca 77,526-86,486 trati Brno-Židenice - Havlíčkův Brod. Jedná se o celostátní trať zahrnutou do systému tratí TEN-T. Stavbou bude provedena rekonstrukce a modernizace úseku ve stávající stopě. Území dotčené stavbou má charakter pozemků dráhy se stávající dvoukolejnou trati. Trať prochází územím s polními, lučními i lesními pozemky. Střídavě se těleso dráhy nachází v zářezu a náspu.

Cíle projektu jsou v souladu s prioritní osou 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu a v souladu se specifický cílem 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy.

Cíle projektu jsou zejména:

- zvýšení rychlosti do 150 km/h pro naklápěcí techniku a do 130 km/h pro klasické soupravy

- zvýšení bezpečnosti železniční dopravy implementací moderního zabezpečovacího zařízení

- zvýšení spolehlivosti železničního provozu uvedením infrastruktury do nového stavu, odpovídajícímu současně platným normám

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC