Rekonstrukce mostu v km 22,647 trati Praha Smíchov - Plzeň

Číslo projektu: CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000109
Místo realizace: Středočeský kraj
Datum zahájení projektu: 5. květen 2017
Datum ukončení projektu: 31. březen 2018
Zdroj financování EU: Evropské strukturální investiční fondy (ESIF)
Celkové schválené náklady projektu: 32 917 064 Kč
Schválený příspěvek EU: 18 582 813 Kč
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Datum schválení projektu: 22. listopad 2017
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1
Specifický cíl: 1.1

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC