Revitalizace trati Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany - II. fáze

Číslo projektu: CZ.04.1.41/0.0/0.0./16_006/0000009
Místo realizace: hlavní město Praha, Středočeský kraj
Datum zahájení projektu: 1. březen 2016
Datum ukončení projektu: 8. listopad 2016
Zdroj financování EU: Evropské strukturální investiční fondy (ESIF)
Celkové schválené náklady projektu: 640 225 484 Kč
Schválený příspěvek EU: 416 808 370 Kč
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Datum schválení projektu: 10. říjen 2016
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1
Specifický cíl: 1.1

 

Recepce GŘ (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(v pracovní době Po-Pá)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC