Výstavba EOV v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy

Cílem stavby je kompletní dálkové ovládání úseku trati Česká Třebová (mimo) - Kolín (včetně) z CDP (Centrální dispečerské pracoviště) Praha na základě úprav elektrických ohřevů výměn (EOV). V rámci stavby budou provedeny nezbytné úpravy pro provoz EOV a osvětlení v jednotlivých stanicích v souladu s požadavky pro dálkové ovládání zařízení z CDP Praha. EOV a osvětlení budou po realizaci stavby plně řízeny ze systému DDTS ŽDC (Dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty).

Cíle projektu jsou v souladu s prioritní osou 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu a v souladu se specifickým, cílem 1.1 -  Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy.

Hlavními cíli projektu jsou:

- komplexní rekonstrukce, doplnění a modernizace části infrastruktury železniční dopravní cesty,

- instalace elektrických ohřevů výměn, úpravy a doplnění souvisejících trafostanic, silnoproudých rozvodů, osvětlení, sdělovacího zařízení a systému diagnostiky železniční dopravní cesty pro splnění podmínek dálkového řízení dopravy,

- zvýšení spolehlivosti provozu a řízení železniční dopravy.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC