Zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín - Vlkov u Tišnova

Stavba je umístěna na dvoukolejné celostátní trati č.250 Brno - Havlíčkův Brod v úseku Řikonín - Vlkov u Tišnova. Trať je elektrifikována střídavou trakcí 25 kV, současná traťová rychlost je 100 km/h. V řešeném traťovém úseku se nachází zastávka Níhov, která bude rovněž předmětem rekonstrukce. Obsahem stavby je rekonstrukce železničního spodku, svršku, mostů, tunelů a technologických zařízení s cílem zvýšení traťové rychlosti a bezpečnosti železničního provozu. Cíle projektu jsou v souladu s prioritní osou 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu a v souladu se specifický cílem 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy. Konkrétním cílem rekonstrukce je zvýšení traťové rychlosti a tím zkrácení přepravní doby, zlepšení komfortu cestujících rekonstrukcí nástupišť pro bezbariérový přístup, vybudováním informačního systému a zvýšení bezpečnosti novým staničním a traťovým zabezpečovacím zařízením. Rekonstrukce železniční stanice a zastávky současně umožní splnit požadavky pro současné a výhledové požadavky objednavatelů osobní dopravy.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC