Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Světec a SpS Bílina - II. fáze

Číslo projektu: CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000028
Místo realizace: Ústecký kraj
Přesné místo realizace: Teplice
Datum zahájení projektu: 16. listopad 2015
Datum ukončení projektu: 20. červenec 2017
Zdroj financování EU: Evropské strukturální investiční fondy (ESIF)
Celkové schválené náklady projektu: 365 063 444 Kč
Schválený příspěvek EU: 263 793 173 Kč
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Datum schválení projektu: 21. listopad 2016
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1
Specifický cíl: 1.1

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC