Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Světec a SpS Bílina - II. fáze

Předmětem projektu je rekonstrukce technologie trakční napájecí stanice Světec, její technologické a stavební části a navazujících rozvodů vysokého napětí (vn) a nízkého napětí (nn), včetně připojení na trakční vedení. Rekonstrukce bude provedena formou výstavby nové provozní budovy v prefabrikovaném provedení. Jedná se o bezobslužnou trakční napájecí stanici systému 3 kV DC s rezervovaným příkonem 10,5MW a jmenovitým výkonem 6,409 MVA. Tento výkon budou zajišťovat 3 ks olejových transformátorů o základním výkonu 5 300 kVA. Součástí stanoviště transformátorů bude záchytná a havarijní jímka na 100 % objemu oleje. Pro potřeby dálkového dozoru a přenosů bude instalována dálková řídící technika, napojení na přenosové cesty, sdělovací zařízení a vše pro potřebný dálkový dohled, dozor a řízení z elektrodispečinku Ústí nad Labem. Po uvedení do provozu se stávající technologie provozní budovy napájecí stanice demontuje a objekt se zdemoluje.


Cílem projektu je zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti provozu TNS Světec a výstavbou SpS Bílina rovněž optimalizovat napájení uzlu a zvýšit konfigurovatelnost napájení při výlukových nebo poruchových stavech TNS.

Jedná se o fázovaný projekt, ve kterém byla I. fáze spolufinancována Evropskou unií v rámci OPD 2007-2013 a II. fáze v rámci OPD 2014-2020.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC