Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou

Žst. Veselí nad Moravou se nachází na dvojkolejné neelektrizované celostátní dráze Veselí nad Moravou - Blažovice a jednokolejných regionálních dráhách Veselí nad Moravou - Kunovice , Velká n. Veličkou st.hr. - Veselí nad Moravou, Rohatec - Veselí nad Moravou. Předmětem stavby je rekonstrukce železniční stanice za účelem zvýšení rychlosti průjezdu vlaků, zlepšení komfortu cestujících a zvýšení bezpečnosti železniční dopravy. Cíle projektu jsou v souladu s prioritní osou 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu a v souladu se specifický cílem 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy. Konkrétním cílem rekonstrukce je zvýšení rychlosti v hlavních staničních kolejích z 70km/h na 80km/h, zvýšení rychlosti ve vjezdovém obloukudo žst. Veselí nad Moravou směrem od žst. Bzenec z 70km/h na 80km/h, umožnění průjezdného průřezu Z-GC a v případě mostních objektů umožnit třídu zatížitelnosti D4. Současně s tím bude zvýšena bezpečnost železniční dopravy instalací nového zabezpečovacího zařízení umožňující dálkové ovládání technologických zařízení železniční dopravní cesty (DOZ). Budou rekonstruovaná ostrovní nástupiště i nástupiště u výpravníbudovy. Přístup na ostrovní nástupiště bude mimoúrovňový pomocí podchodu. Bezbariérový přístup pro cestující z výpravní budovy na nástupiště bude zajištěn výtahy.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC