Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví - II. fáze

Projekt "Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví" je jedním z prvků modernizace sítě TEN-T. Leží v trase III. TŽK a představuje nejen významné vnitrostátní spojení, ale také tranzitní spojení z Německa na Slovensko. Cílem stavby je zajistit základní parametry modernizovaných tratí včetně modernizace sdělovacího a zabezpečovacího zařízení a trakčního vedení. Realizace projektu je soustředěna do lokalit osobního nádraží, kolejiště Lobzy a seřaďovacího nádraží.

Projekt je v souladu s cíli a podporovanými aktivitami v rámci specifického cíle 1.1. Cílem stavby je zvýšení kvality a bezpečnosti železniční dopravy uvedením železničního uzlu Plzeň do stavebnětechnického a provozního stavu tak, aby byl v souladu s parametry stanovenými pro modernizaci vybrané železniční sítě České republiky a evropských železnic pro mezinárodní tratě.

Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y? Realizací projektu dojde především k:

- zvýšení dopravně technologické efektivity práce kolejiště uzlu,

- odstranění všech redundantních prvků železniční infrastruktury,

- zajištění plné interoperability a kompatibility staničních zařízení s navazujícími úseky III. tranzitního železničního koridoru,

- zvýšení maximální rychlosti a propustnosti na průjezdu uzlem Plzeň,

- zajištění potřebného počtu nástupištních hran vzhledem k vyššímu výhledovému rozsahu osobní dopravy,

- zajištění komfortu a zjednodušení přístupu pro cestující, včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC