Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl.n., fáze II.

Rekonstrukce zastřešení žst. Praha hl.nádraží. Stávající hala je tvořena obloukovou konstrukcí, která se rozkládá nad kolejištěm na rovinném pozemku. Konstrukce haly se klene nad 1., 2., 3., a 4. nástupištěm,sahá od historické Fantovy budovy až ke koleji č.20. Historická nástupištní hala je spolu se secesní Fantovou budovou dominantou pražského hlavního nádraží. Ocelová oblouková dvojlodní hala je nedílnou součástí památkově chráněného komplexu staveb hlavního nádraží. Cíle projektu jsou v souladu s prioritní osou 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu a v souladu se specifický cílem 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy. Stavba představuje dlouhodobý hmotný majetek a klade si za cíl uchovat jeho původní funkci a zvýšit jeho estetické a užitné hodnoty. Návrh architektonického řešení stavby Rekonstrukce zastřešení nástupiště I.-IV. žst. Praha hl. n. byl zpracován na základě podkladů z předchozího projektu Modernizace západní části Praha hlavní nádraží, 2. část, nástupiště I-IV.

Jedná se o fázovaný projekt, ve kterém byla I. fáze spolufinancována Evropskou unií v rámci OPD 2007-2013 a II. fáze v rámci OPD 2014-2020.

 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC