Modernizace ŽST Česká Lípa

Předmětem stavby je modernizace železniční stanice Česká Lípa a současně i rekonstrukce navazujících jednokolejových traťových úseků zaústěných do žel.uzlu Česká Lípa. Ve stanici i přilehlých úsecích bude provedena rekonstrukce žel.svršku a spodku, umělých staveb, žel.přejezdů. Ve stanici budou vybudována dvě ostrovní a jedno boční nástupiště. Přístup je pomocí podchodu, který zároveň propojí části města po obou stranách stanice. U východního výstupu vznikne nová odbavovací budova. Úpravou stanice dojde ke sjednocení nyní rozdělených částí stanice a navíc bude celý prostor určený pro cestující přiblížen k centru města o přibližně 250 m. Vybudování podchodu umožní napojení na další městskou infrastrukturu a výrazně zkrátí docházkovou vzdálenost do městské části Dubice a přilehlé průmyslové zóny. V nové poloze budou vybudována nová bezbariérová nástupiště, na něž bude zajištěn bezpečný přístup pomocí podchodu. Úpravy v navazujících úsecích Stružice - Česká Lípa-Holý vrch, Česká Lípa - Zákupy, Srní u České Lípy - Česká Lípa umožní zvýšení traťové rychlosti.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC