Modernizace ŽST Karlovy Vary

Číslo projektu: CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000057
Místo realizace: Karlovarský kraj
Datum zahájení projektu: 7. duben 2015
Datum ukončení projektu: 16. srpen 2018
Zdroj financování EU: Evropské strukturální investiční fondy (ESIF)
Celkové schválené náklady projektu: 866 140 521 Kč
Schválený příspěvek EU: 532 410 543 Kč
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Datum schválení projektu: 21. duben 2017
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1
Specifický cíl: 1.1

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC