Modernizace ŽST Karlovy Vary

Předmětem projektu je rekonstrukce železniční stanice Karlovy Vary (horní nádraží). Stávající výpravní budova v havarijním stavu bude nahrazena novostavbou s dostatečnou kapacitou pro odbavení cestujících. Bude zajištěn bezbariérový přístup cestujících na nová nástupiště. Bude provedena rekonstrukce železničního spodku a svršku, úpravy trakčního vedení, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení.

Cíle projektu jsou v souladu s prioritní osou 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu a v souladu se specifický cílem 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy. Hlavním cílem stavby je zvýšení kvality odbavení cestujících a zvýšení bezpečnosti v oblasti osobní dopravy. Realizací bude dosaženo standardů evropských železnic, kdy v celém úseku bude traťová třída zatížení D4 a prostorová průchodnost pro ložnou míru UIC GC. Současně se stavbou nahradí, nebo uvedou do požadovaného normového stavu také některá další dožitá nebo funkčně již nevyhovující provozní zařízení a objekty.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC