Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice - fáze II

Účelem stavby Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice je splnění záměru investiční racionalizační akce a rekonstrukce. Úpravy na jednotlivých traťových úsecích a krajních dopravnách se řadí mezi stavby signální a monitorovací zařízení umisťovaná na stávajících stavbách. V rámci stavby dojde k výstavbě nového staničního zabezpečovacího zařízení v žst.Lovosice, které je spojeno s redukcí infrastruktury a úpravou traťového zabezpečovacího zařízení v přilehlých úsecích.

Cíle projektu jsou v souladu s prioritní osou 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu a v souladu se specifický cílem 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy. Modernizace železniční infrastruktury zahrnuté do sítě TEN-T, k níž tento projekt přispívá, umožní napojení ČR na železniční sítě sousedních států a implementací parametrů EU do těchto sítí se zvýší jejich kvalita i kapacita.

V rámci stavby dojde k výstavbě nového SZZ (staničního zabezpečovacího zařízení) v žst. Lovosice, které je spojeno s redukcí infrastruktury a úpravou TZZ (traťového zabezpečovacího zařízení) v přilehlých úsecích. Ve stanici bude vybudováno zařízení 3. kategorie elektronického typu. V rámci stavby dochází i k některým kolejovým úpravám a k výměně sdělovacího zařízení. Na jednotlivých přilehlých traťových úsecích budou realizovány nové kabelové trasy, které budou zřízeny v místech stávajících kabelových tras. Budou vybudovány dvě stavědlové ústředny. V rámci stavby dojde k úpravě jednotlivých světelných přejezdových zařízení.

Jedná se o fázovaný projekt, ve kterém byla I. fáze spolufinancována Evropskou unií v rámci OPD 2007-2013 a II. fáze v rámci OPD 2014-2020.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC