Rekonstrukce SZZ žst. Raspenava

Železniční tratě č. 037 Liberec - Černousy a č. 038 Raspenava - Bílý Potok pod Smrkem obsluhují poměrně velké spádové území severně od města Liberec. Spolu s odbočnou tratí Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem tvoří základní dopravní obslužnost území známého jako Frýdlantský výběžek. Kvůli minimálnímu počtu autobusových spojů zde železnice zastává největší podíl na poli veřejné hromadné dopravy osob. Převládající využití je doprava do města Liberec ve všedních dnech. Cílem stavby je odstranění nedostatků, které brání efektivnímu provozování železniční dopravy podle provozního konceptu Jizerské železnice. Nové zabezpečovací zařízení odstraní propady traťové rychlosti na železničních přejezdech, dojde k časovým úsporám při křižování vlaků a spojování/rozpojování přímých vozů v žst. Raspenava pro směr Liberec - Frýdlant v Č./Bílý Potok p. S. a opačně. Stavební úpravy ve stanicích Raspenava a Frýdlant v Č. zvýší bezpečnost cestujících v těchto stanicích, především díky zřízení centrálních přechodů a nástupišť. Ve stanicích bude zřízeno rovněž nové osvětlení a informační systém, neboť stávající zařízení již neodpovídají platným požadavkům.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC