Instalace traťové části AVV - železniční síť TEN-T

AVV je nadstavbovou částí systému určeného pro automatizaciřízení hnacích a řídicích drážních vozidel na

železniční síti vlastněné Českou republikou, označovaného jako CRV&AVV (centrální regulátor vozidla

automatické vedení vlaku). CRV&AVV je vždy podřízen vlakovémuzabezpečovači, ale do jeho činnosti nijak

nezasahuje. AVV obsahuje regulátorcílového brzdění a regulátor jízdní doby. Úkolem AVV ve spolupráci s CRV

jezajistit automatické řízení vlaku. Podmínkou pro funkčnost AVV je vybavení tratě spolupracujícími systémy,

které vytváří stacionární část AVV. V rámcitéto stavby je řešena instalace adresných traťových informačních bodů

(MIB),které umožňují AVV určit okamžitou polohu a směr jízdy vlaku na trati vokamžiku průjezdu nad tímto MIB.

V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bude dosaženo

zvýšení dopravní dostupnosti.

Síť SŽDC bude doplněna o více než 2100 nových informačních bodů, které pokryjí traťové úseky v délce přes 800

km. Zároveň se zcelí i síť již vybudovaných částí a vlaky budou moci samočinně jezdit delší souvislé úseky úseky i

celé své traťové úseky. Tím dojde k četnějším instalacím vlakových částí ze strany dopravce a tím k vyšším

úsporám paliva a trakční energie.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC