Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly

Číslo projektu: CZ.1.01/1.1.00/13.0294
Místo realizace: Středočeský kraj
Koridor: 1
Datum zahájení projektu: 1. červen 2013
Datum ukončení projektu: 31. prosinec 2015
Zdroj financování EU: (Plánuje se) Spolufinancování v rámci OP Doprava z Fondu soudržnosti
Celkové schválené náklady projektu: 2 666 906 931 Kč
Schválený příspěvek EU: 1 571 967 105 Kč
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Zhotovitel: Viamont DSP a.s.
Zhotovitel projektové dokumentace stavby: SUDOP Praha a.s.
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T
Oblast podpory: 1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC