Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly

V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšeni železniční dopravy na síti TEN-T, bude dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. Dojde ke zvýšení bezpečnosti železniční dopravy, uvedení železničního svršku a spodku do normového stavu, snížení nákladů na údržbu. Z hlediska "Zásad modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě České republiky" budou implementovány všechny hlavní parametry, resp. zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě ČR a zmodernizovaná trať bude splňovat požadavky TSI.

Předmětem stavby je řešení úseku trati ŽST Úvaly (včetně od stávajícího km 385,800 a úprav zabezpečovacího zařízení, které budou realizovány již od km 384,415 - rušení oddílu autobloku ve všech kolejích, vysunutí vjezdových návěstidel do km 385,470) - Praha Běchovice odbočka Blatov - Praha Běchovice os. n. (mimo do stávajícího km 396,067). Do řešení je zahrnuta i část tratí Praha Běchovice odbočka Blatov - Praha Běchovice vjezdová kolej (mimo do stávajícího km 0,301) a Praha Běchovice odbočka Blatov - Praha Běchovice odjezdová kolej (mimo do stávajícího km 0,396), které jsou podle sdělení MD č. 111/2004 Sb. též zařazeny do evropského železničního systému TEN-T. Bude provedena rekonstrukce železničního svršku, včetně odvodněni. Na základě výsledků geotechnického průzkumu bude provedena sanace a zvýšení únosnosti železničního spodku. Bude

rekonstrukce železničních mostů, podchodů, propustků, opěrných zdí, výstavba nového podchodu v zast. Praha Klánovice. Budou vybudovány nové návěstní lávky, nová nástupiště v ŽST Úvaly a zast. Praha Klánovice, přístřešky a přístupy na nástupiště. Dále bude vybudováno nové trakční vedení. Bude provedena pokládku energetických, sdělovacích, zabezpečovacích a optických kabelů podél tratě, výstavba traťového zabezpečovacího zařízení včetně osazení návěstidel a sdělovacího zařízení pro cestující. Budou provedeny přeložky a úpravu dotčených inženýrských sítí a zařízení. Bude provedena rekonstrukce stávající technologické budovy pro umístění železniční technologie a stavební úpravy ve stávající výpravní budově ŽST Úvaly, a rekonstrukce stávající trakční měnírny Běchovice.

 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC