Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly

Technické parametry stavby:

 

Rozsah stavby

Stavební část km 385,800 - 396,067

Technologická část km 384,415 - 397,010

Začátek stavby: mezistaniční úsek Český Brod - Úvaly v km 385,800

Konec stavby: ŽST Praha Běchovice v km 396,067

Délka stavby: 10,267 km

TZZ-elektronický AB obousměrný na trojkolejné trati:

Úvaly - Praha Běchovice (mezi SÚ) 9,27 km

Počet výhybek zabezpečených SZZ (bez výkolejek):

ŽST Úvaly 25 ks

ŽST Praha Běchovice, obvod Blatov 13 ks

Železniční svršek:

60 E 2 nový 25 593 m

60 E 2 nový se zvýšenou odolností proti otěru 1 406 m

60 E 2 nový se zvýšenou odolností proti otěru (výměna stáv. kolejnic) 1 420 m

UIC 60 užitý 2 077 m

(včetně částečného snesení a znovuvložení v oblasti vysunutých spojek v dl. 569 m)

S 49 užité kolejnice, nové pražce, pruž upev. 701 m

S 49 užitý 312 m

Počet nově vložených výhybek:

tvar UIC 60 30 ks

tvar R 65 3 ks

tvar S 49 1 ks

Sanace žel. spodku:

staniční koleje 16 640 m

traťové koleje 13 843 m

Trakční vedení:

stavební úpravy 35,2 km

montážní úpravy 35,6 km

Elektrický ohřev výměn:

Úvaly - vysunuté spojky nový 8 ks

Úvaly - rekonstrukce 11 ks

Běchovice Blatov nový 11 ks

Výtahy na nástupiště:

ŽST Úvaly 2 ks

Nástupiště:

ostrovní:

ŽST Úvaly - rekonstrukce 200 m

vnější:

ŽST Úvaly - nové 2 x 200 m

zast. Klánovice - rekonstrukce 2 x 200 m

Žel. mosty, propustky:

železniční mosty:

nový, kompletní přestavba 4 ks

rekonstrukce 8 ks

demolice (s náhradou) 2 ks

propustky:

rekonstrukce 5 ks

demolice (bez náhrady) 1 ks

Protihluková opatření

PHS (vč. PHS přes mosty):

Úvaly 1630 m

Klánovice 822 m

Újezd n. L 0 m

Běchovice 1163 + 536* m

stavba celkem 3615 + 536* m

IPO:

Úvaly 7 + 9 ks

Klánovice 1 + 0 ks

Újezd n. L 0 + 1 ks

Běchovice 0 + 0 ks

stavba celkem 8 + 10 ks

*v rámci stavby vybudovány pouze základy PHS

Demolice 2 370 m3

Požadavky na zábory cizích pozemků:

trvalé 17 222 m2

trvalé ve vlastnictví ČD a.s. 118 228 m2

dočasné 18 554 m2

dočasné ve vlastnictví ČD a.s. 44 655 m2

trvalé zábory ZPF** 21 m2

trvalé zábory PUPFL** 1 106 m2

dočasné zábory PUPFL 1 194 m2

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC