Trať 081 Děčín - Rumburk v úseku Benešov n Pl. - Rumburk

Projekt představuje nové technické řešení umožňující zvýšení traťové rychlosti v daném úseku tratě. Projekt

počítá s takovými opatřeními, jež umožní v celém úseku provedení úpravy prostorové polohy koleje na rychlostní

profil V130 (tj. traťová rychlost pro vozidla s využitelným nedostatkem převýšení až do 130 mm) V rámci projektu

dojde k rekonstrukci železničního svršku a spodku, mostů a propustků, železničních přejezdů a zabezpečovací a

sdělovací technicky. Současně s novými elektrickými přípojkami budou zajištěny elektrické ohřevy výměn ve

vybraných železničních stanicích. Z pohledu řízení provozu bude akcí zajištěno místní ovládání, technologicky

bude zařízení připraveno pro budoucí dálkové ovládání.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bude

dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC