Optimalizace trati Benešov u Prahy - Strančice

Realizací projektu by mělo být dosaženo třídy zatížení D4 UIC; dosažení prostorové průchodnosti trati pro ložnou míru UIC GC; zvýšení jízdní rychlosti do 125 km/h pro vozidla s naklápěcí technikou, do 110 km/h pro klasické soupravy; přestavba kolejiště železniční stanice Benešov u Prahy, Čerčany a Senohraby (ostrovní nástupiště s podchodem); dostupnost železničních veřejných prostor pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace; výrazné zlepšení směrových poměrů; výstavba protihlukových opatření. Realizací projektu bude traťový úsek splňovat parametry uvedené v dohodách AGC a AGTC. Kromě toho se realizací projektu zlepší zejména tyto skutečnosti: kultury cestování (plynulosti jízdy a odbavování cestujících ve stanicích a zastávkách); informační systém, zajištění přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, zajištění spolehlivosti provozu; bezpečnost provozu a zkrácení jízdních dob jak v osobní tak v nákladní přepravě; hlukové poměry v okolí trati.

Cílem projektu bylo zvýšit bezpečnost provozu, propustnost, snížit náklady na provozování a zajistit připravenost na dálkové ovládání stanic z jednoho místa dispečerem. Cílem návrhu směrového řešení bylo maximální zachování stávající polohy kolejí s ohledem na blízkou zástavbu, stísněné prostorové poměry, značné množství souvisejících objektů a umělých staveb při dosažení prostorové průchodnosti pro ložnou míru UIC GC a traťové třídy zatížení D4 UIC. Výsledkem je traťová rychlost od 75 do 105 km/h pro klasické soupravy a od 95 do 135 km/h pro soupravy s naklápěcími skříněmi. Trať i stanice vybavit automatickým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie. Realizovat plnou peronizaci, všechna nástupiště postavit na výšku 550 mm na TK s bezbarierovým přístupem na ostrovní nástupiště. Dané cíle projektu byly splněny.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC