Optimalizace trati Benešov u Prahy - Strančice


Práce na projektu byly realizovány ve třech železničních stanicích Benešov, Čerčany, Senohraby a třech mezistaničních úsecích o celkové délce 23,95 km v období od října 2006 do srpna roku 2010, přičemž v roce 2006 a 2010 probíhaly práce bez nároku na nepřetržité výluky. Práce proběhly při zachování železničního provozu, jednalo se o 10 dlouhých nepřetržitých výluk traťových kolejí a 6 velkých nepřetržitých výluk kolejových skupin ve stanicích. Celkem tedy 16 dlouhých nepřetržitých výluk ve třech letech. ŽST Benešov a traťový úsek Benešov Čerčany délky skoro 10 km byl pro realizaci rozdělen vložením provizorních kolejových spojek a zřízením dočasné odbočky Bedrč na dva úseky. ŽST Senohraby a traťový úsek Senohraby - Strančice délky cca 7 km byl rozdělen na dva úseky vložením provizorních kolejových spojek a zřízením výhybny Mirošovice.

Největší změnou prošla ŽST Čerčany s komplexní rekonstrukcí cca 170 m dlouhého šestipolového mostu přes řeku Sázavu a včetně výstavby nových předsunutých kolejových spojek až před zastávku Pyšely. Celkem bylo realizováno 46,9 km koleje, 53 km spodku včetně zřízení nového odvodnění, rekonstruováno trakční vedení, realizována nová měnírna a transformovna, instalováno zabezpečovací zařízení 3. kategorie, sanovány a rekonstruovány mosty, propustky, opěrné zdi, rekonstruovány nebo nově postaveny nástupiště a podchody.

Realizováno bylo téměř 18 km protihlukových stěn. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v zimě 2010 bylo broušení kolejí odsunuto do letníhoho období, dále pro vytvoření časového prostoru pro odstranění výhrad pro posuzování shody s tech. požadavky na interoperabilitu, byl dodatkem č. 6 prodloužen termín dokončení stavby z 31. 5. na 31. 8. 2010

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC