Rekonstrukce mostu v km 42,785 trati Beroun - Rakovník

Jednopolový most tvoří tři dvojice prefabrikovaných předpjatých nosníků, které jsou uloženy na masivní spodní

stavbu prostřednictvím ocelo-litinových ložisek. Most byl postaven v polovině 60. let minulého století a tento typ

předpjatých nosníků byl použit jako jeden z prvních na železničních tratích. Rozpětí mostu je 19,4 m, šířka 16,6 m

a výška 7,0 m. Na mostě jsou uloženy 3 koleje a výhybka. Most převádí výše zmíněnou trať přes silnici II/229, ulici

Nádražní, která je v místě křížení tvořena 3 jízdními pruhy a oboustrannými chodníky.

Na mostě bude provedena komplexní rekonstrukce, která zajistí normové požadavky jak po stránce přechodnosti,

tak i po stránce prostorové (nová hydroizolace mostovky, sanace betonů, odvodnění, zábradlí, kolej bude osazena

do normového stavu a niveleta bude snížena).

V rámci této stavby bude zkrácena jízdní doba na vjezdu do stanice Rakovník. Na mostě bude zajištěna normová

prostorová průchodnost (VMP 3,0) a přechodnost.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bude

dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC