Rekonstrukce mostu v km 42,785 trati Beroun - Rakovník

Předmětem a náplní stavby byla komplexní rekonstrukce mostu. Rekonstrukce mostu zahrnovala novou hydroizolaci, bylo nově osazeno odvodnění středních podélných spár a svislých svodů, za ruby opěr byly provedeny příčné drenáže s vyústěním do svahových kuželů podél křídel. Dvojice předpjatých nosníků (vždy pod jednou kolejí) byly zvednuty do vyšší polohy, aby mohla být demontována ložiska, která byla následně odvezena na repasi do mostárny a následně vrácena zpět. Zároveň byla provedena sanace úložného prahu pod touto částí NK. Zábradlí na mostě bylo odstraněno a osazeno nové na kotevní desky s lepenými šrouby. Betonové římsy byly celoplošně sanovány. Betonové žlaby pro vedení IS, které byly na mostě uloženy (3 ks), byly nahrazeny novými multikanály. Přeložky kabelů se neprováděli, stávající vedení IS bylo pouze vykopáno tak, aby došlo k jejich uvolnění a po dobu rekonstrukce bylo ochráněno a provizorně přesunuto na římsu či sousední část NK. Po rekonstrukci bylo vráceno do svého původního místa. Následně byla provedena celková sanace spodní stavby a terénní úpravy. Součástí rekonstrukce mostu byla úprava železničního svršku v nezbytném rozsahu.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC