Optimalizace trati Beroun – Zbiroh

Místo realizace: Plzeňský kraj, Středočeský kraj
Přesné místo realizace: Beroun - Králův Dvůr , Popovice, Zdice, Stašov, Praskolesy, Hořovice, Cerhovice
Koridor: 3
Datum zahájení projektu: 24. říjen 2008
Datum ukončení projektu: 31. říjen 2012
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Skutečný příspěvek EU: 149 975 263 €
Celkové schválené náklady projektu: 6 022 837 520 Kč
Schválený příspěvek EU: 3 543 465 535 Kč
Skutečné celkové náklady projektu: 4 772 100 000 Kč
Skutečný příspěvek EU: 3 543 465 535 Kč
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Zhotovitel: Sdružení firem SKANSKA DS a.s., SSŽ a.s. a VIAMONT DSP a.s.
Projekt schválil/(a): Evropská komise
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T
Oblast podpory: 1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC