Rekonstrukce koleje č. 2 Bohosudov - Teplice

Celková délka rekonstruovaného svršku byla 3 611 m. Dosavadní železniční svršek tvaru R65 na betonových

pražcích byla nahrazen železničním svrškem UIC 60 s pružným upevněním na betonových pražcích s rozdělením

"u". Součástí stavby byla výměna 4 výztužných stožárů TV, včetně směrové a výškové regulace. V zastávce

Proboštov byla provedena rekonstrukce vnějšího mimoúrovňového nástupiště s výškou nástupištní hrany 550 mm

nad temenem koleje v délce 170 m, šířce 3 m. Na nástupiště byl zřízen bezbariérový přístup. Pro trať vedenou v

násypu byla provedena konstrukce železničního spodku typu I. Pro části tratě vedené v zářezu byla ve zbývajících

úsecích zřízena konstrukce pražcového podloží typu 3. Celková délka sanace železničního spodku byla 1 240 m,

odvodnění podélnými trativody bylo provedeno ve stejné délce. Na mostech a propustcích byla provedena oprava

izolace v rozsahu 260 m2. Stavebními úpravami došlo ke zvýšení traťové rychlosti na 100 km/h.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bude dosaženo

zvýšení dopravní dostupnosti.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC