Rekonstrukce žst. Bojkovice včetně rekonstrukce zabezpečovacího zařízení

V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšením železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bude dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti.
Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti železniční dopravy, uvedení železničního svršku, spodku a souvisejících stavebních objektů a provozních souborů do normového stavu, snížení nákladů na údržbu. Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení, která umožní následné dálkové ovládání.

Obsahem stavby je rekonstrukce železničního svršku a spodku, zřízení oboustranného nástupiště s délkou
nástupní hrany 233m. a 150m . Vnější nástupiště bude mít délku 70m. Výška nástupních hran je 550 mm nad
temenem kolejnice. Na nástupiště je zajištěn bezbariérový přístup centrálním úrovňovým přechodem.


Rekonstrukce železničního spodku a svršku řeší vymístění slavičínského zhlaví ve směru k výpravní budově, čímž
dojde ke snížení počtu kolejí na přejezdu v km 129,619 z pěti na dvojkolejný přejezd. Délka rekonstruovaného
úseku je 1220m (km 129,026 - km 130,246), bude vloženo 5 ks nových výhybek a 2 ks užitých. Bude odpojena
rušená vlečka Statestrong. Železniční spodek bude upraven na požadovanou únosnost včetně odvodnění
kolejiště pomocí trativodů a příkopů. Bude rekonstruovaný propustek v km. 129,865. Součástí stavby je nový
objekt pro technologická zařízení. Bude rekonstruováno zabezpečovací zařízení staniční na 3. kategorii
elektronického typu, včetně návazných traťových úseků a zabezpečení přejezdů v km 130,014 a 129,619.
Rekonstrukcí zabezpečovacího zařízení dojde k úspoře 10 pracovníků.


Do rozsahu stavby náleží i náhradní zdroj, rozvodna nízkého napětí a 3kV, trafostanice, osvětlení stanice a
nástupišť. 8ks výhybek bude opatřeno elektrooohřevem.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC