Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 2. stavba

Místo realizace: Jihomoravský kraj
Přesné místo realizace: Břeclav
Koridor: 1
Datum zahájení projektu: 14. prosinec 2012
Datum ukončení projektu: 15. červen 2015
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Celkové schválené náklady projektu: 1 248 562 950 Kč
Schválený příspěvek EU: 709 058 398 Kč
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Stavební dozor: SŽDC s.o., Stavební správa východ
Zhotovitel: "Sdružení technologie žst. Břeclav", vedoucí účastník sdružení: Elektrizace železnic Praha a.s., další účastník sdružení: AŽD Praha s.r.o.
Zhotovitel projektu stavby a autorský dozor: SUDOP BRNO spol. s r.o.
Zhotovitel projektové dokumentace stavby: SUDOP BRNO spol. s r.o.
Datum schválení projektu: 31. leden 2013
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T
Oblast podpory: 1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC