Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 2. stavba

Popis projektu
Stavby navazuje na již zrealizovanou stavbu „Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 1. stavba“ a řeší kompletní rekonstrukci středního zhlaví stanice a navazujících profesí.Místo stavby je trať st.hr. Rakousko - Břeclav - Přerov v km 82,149-85,600, přičemž hlavní stavební práce budou probíhat v úseku km 83,505-84,635.

V průběhu stavby bude zrekonstruován železniční svršek, výhybky s elektrickým ohřevem výměn a trakční vedení. Dále bude provedena rekonstrukce sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, silnoproudých rozvodů a technologie, mostních a pozemních objektů.

Cíle projektu
Obecným cílem stavby je uvedení železniční trati a souvisejících staveb a zařízení do technického stavu odpovídajícího evropským parametrům a standardům. Tyto parametry vyplývají z mezinárodních dohod AGC, AGTC a technických specifikací interoperability, k jejichž plnění se ČR zavázala.

Dalším cílem této stavby je zkrácení jízdních dob vlakových spojů v rámci žst. Břeclav a modernizace stávajících železničních staveb a zařízení tak, aby odpovídala současným požadovaným technickým parametrům pro zvýšení rychlosti a současně i zvýšení bezpečnosti železničního provozu. Rozhodujícím přínosem je dosažení přechodnosti kolejových vozidel traťové třídy D4 UIC, ložné míry UIC GC, modernizace stávajícího zabezpečovacího zařízení, zajištění požadované propustnosti a zvýšení maximální rychlosti až na 160 km/h (průjezd železničním uzlem rychlostí do 120 km/h, resp. 130 km/h pro soupravy s naklápěcími skříněmi).

Kromě zvýšení rychlosti a zkrácení jízdní doby je důležitým přínosem stavby také zvýšení bezpečnosti železničního provozu a snížení negativních vlivů železniční dopravy na obyvatelstvo. Zvýšení bezpečnosti provozu bude zajištěno zřízením nového zabezpečovacího a sdělovacího zařízení.

Realizací stavby a modernizací všech zařízení železniční stanice bude dosaženo výrazného zkvalitnění služeb v oblasti osobní i nákladní dopravy.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC