Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 1. stavba

Číslo projektu: CZ 1.01/1.1.00/08.0044
Místo realizace: Jihomoravský kraj
Koridor: 1, 2
Datum zahájení projektu: 15. říjen 2007
Datum ukončení projektu: 30. duben 2010
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Schválený příspěvek EU: 70 303 930 €
Celkové schválené náklady projektu: 3 022 584 893 Kč
Schválený příspěvek EU: 1 617 271 630 Kč
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Stavební dozor: SŽDC s.o., Stavební správa Olomouc
Zhotovitel: "Sdružení Břeclavský uzel" složené z firem OHL ŽS, a.s. (vedoucí účastník sdružení), Skanska DS a.s. (účastník sdružení), EUROVIA CS, a.s. (účastník sdružení)
Zhotovitel projektu stavby a autorský dozor: SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Datum schválení projektu: 5. prosinec 2011
Projekt schválil/(a): Evropská komise
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T
Oblast podpory: 1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC